ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Veilig onderweg

  • 3-7 jaar
  • 3 x 45 min
  • werkzaam in transport, logistiek, mobiliteit, verkeer(sveiligheid), eigen ervaring met onveilige situaties

Leerlingen gaan op zoek naar onveilige verkeerssituaties op weg van thuis naar school. Ze verzinnen ideeën om de weg veiliger te maken. 

Bekijk de les:

les Veilig onderweg
bijlage(n)
inspiratiekaarten

Download hier alles